Wspólnota formująca kobiety zamężne, wdowy, matki.

Spotkania w pierwszą środę miesiąca o 15.00 w centrum pielgrzymkowym.  

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.