2 4 dla pielgrzyma

Pielgrzymka jest wspaniałą okazją do pogłębiania relacji z Bogiem.

Czas pielgrzymowania jest czasem wyjątkowym,

pozwala bliżej poznać Boga, świat i samego siebie,

pozwala spotkać się z własnymi przeżyciami, z wiarą, nadzieją, bólem, radością i pokorą.

Zapraszamy zatem na pielgrzymkę do Piekar Śląskich!

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.